Księgowość firmy staje się prosta dzięki WF-KaPeR

Mimo nazwy brzmiącej w pierwszym momencie dość skomplikowanie, system Księga podatkowa i ryczałt WAPRO WF-KaPeR dla Windows został zaprojektowany po to, aby ułatwiać przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. Umożliwia proste prowadzenie księgowości w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtowej ewidencji sprzedaży, a także prowadzenia ewidencji środków trwałych, rozliczeń samochodów i uproszczonych płac.

Program jest przystosowany do obsługi wielu podmiotów i może pracować w sieci, dlatego znajduje zastosowanie zarówno w małych firmach czy firmach prowadzonych jako jednoosobowa działalność gospodarcza, jak i profesjonalnych biurach rachunkowych. To idealne rozwiązanie dla osób dopiero rozpoczynających swoją przygodę z biznesem, które właśnie otworzyły działalność gospodarczą i nie znają się ani na szczegółach księgowości ani na przepisach podatkowych - prosta obsługa pozwala im samodzielnie poradzić sobie z prowadzeniem dokumentacji księgowej w rzetelny i zgodny z obowiązującym prawem sposób.

Program częściowo zwalnia przedsiębiorcę z konieczności nieustannego śledzenia zmian w przepisach, gdyż na bieżąco pobiera niezbędne aktualizacje.

Użytkowanie programu gwarantuje przedsiębiorcy liczne korzyści:
 • Prosta i łatwa instalacja programu
 • Bogata funkcjonalność
 • Rozbudowana baza formularzy podatkowych
 • Gwarancja zgodności z aktualnymi przepisami
 • specjalny wariant programu przeznaczony dla biur rachunkowych

Program stanowi połączenie kilku specjalistycznych programów, umożliwiając kompleksową obsługę wielu obszarów działalności związanych z księgowością, środkami trwałymi, umowami cywilnoprawnymi i płacami. Daje możliwość obliczenia i wydruku deklaracji podatkowych, rozliczenia samochodów prywatnych oraz emocji dokumentów księgowych. Posiada również wbudowany mechanizm odliczania odpisów amortyzacyjnych i prowadzenia ewidencji środków trwałych, także ewidencji wyposażenia firmowego nie zaliczonego do środków trwałych.


Bardziej zaawansowane warianty programu umożliwiają również obsługę wynagrodzeń i generowanie deklaracji dla Urzędu Skarbowego i ZUS. Formularze deklaracji podatkowych, PIT, VAT i NIP wraz z załącznikami wypełniane są automatycznie, co pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć ewentualnych błędów. Praca z programem polega jedynie na wprowadzeniu podstawowych danych, a wszystkie pozostałe operacje (na przykład naliczanie składek ubezpieczeniowych lub wprowadzanie zapisów do rejestrów VAT) są realizowane automatycznie. Program zapewnia też obsługę deklaracji w formie elektronicznej.
 

5 najważniejszych atutów aplikacji WAPRO WF-KaPeR

 • Działa w oparciu o nowoczesną technologię, gwarantującą stabilność, wydajność, pełne bezpieczeństwo danych i skalowalność. W przetwarzaniu danych zastosowana została technologia klient-serwer, opierająca się na serwerze baz danych MS SQL Server Microsoft, co znacząco poprawia prędkość przetwarzania danych oraz ich stabilność i bezpieczeństwo. Program pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Windows, co stwarza nieograniczone możliwości konwersowania informacji zawartych w programie na formaty inne aplikacje Windows (w tym Excel czy Access), a także pozwala wykorzystać Internet jako kanał komunikacji z partnerami biznesowymi (oferty dostępne na stronach www, wymiana dokumentów, składanie zamówień on line, działanie sklepów internetowych). Pogram dostępny jest także jako usługa na platformie WAPRO online i rozliczany w modelu Software as a Service.
   
 • Zalety: stabilność, wydajność, skalowalność i otwartość. Program może działać na pojedynczym stanowisku oraz w sieci. Istnieje możliwość dostosowania programu do oczekiwań klienta pod względem wymagań sprzętowych i wydajności przy zachowanej stabilności. Użytkownik w zależności od potrzeb może zbudować własny system, zaczynając od pojedynczej instalacji, a skończywszy na wielostanowiskowych instalacjach sieciowych wykorzystujących wydajne wieloprocesorowe serwery.
   
 • Łatwy w konfiguracji, przyjazny i intuicyjny interfejs użytkownika, gwarantujący elastyczność i dostosowanie programu do indywidualnych wymagań konkretnego użytkownika. Program oferuje zapamiętanie skonfigurowanego układu, aby można było go ozywać jako konfiguracji domyślnej. Interfejs wyróżnia się ergonomią i prostotą, zapewniając szybki i swobodny dostęp do często używanych funkcji.
   
 • Bogate mechanizmy dostępu i analizy danych dzięki wyposażeniu w system zapytań filtrujących. Pozwalają one na łatwą selekcję i wyszukanie informacji według dowolnie zadanych kryteriów. Program daje użytkownikowi możliwość zbudowania własnego wyrażenia filtrującego. Większość okien programu posiada możliwość segregowania danych w hierarchiczny sposób przy użyciu drzewa filtrów. Program wyposażony jest w szeroką gamę dostępnych zestawień i raportów wraz z opcją podpięcia zestawień zewnętrznych. Raporty można przeglądać, drukować i eksportować do pliku.
   
 • Zaawansowany system zabezpieczeń. System przypisuje każdemu użytkownikowi unikalny identyfikator i hasło, a następnie przydziela go do określonej grupy użytkowników, odpowiadającej funkcjom lub stanowiskom. Każda grupa może zostać ograniczona w zakresie dostępu do danych i samego programu na poziomie menu, funkcji, a także zasobów. Dzięki temu system zabezpieczeń jest stuprocentowo szczelny.

   

Zróżnicowane warianty programu w zależności od potrzeb

 • Wariant START - do obsługi jednego podmiotu na jednym stanowisku. Ta wersja programu daje możliwość:
  • prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtowej ewidencji przychodów, dokonywania rozliczeń dochodów z najmu, swobodnego definiowania rejestrów VAT, obsługi rozrachunków, rozliczanie ZUS, współpracy z programem "Płatnik", importu danych z programów WF-Fakturka oraz WF-Mag
  • rozliczania podatku dochodowego, zryczałtowanego, podatku od towarów i usług VAT, wraz z dostępem do kompletu deklaracji podatkowych (PIT-36, PIT-36L, PIT-28, VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z i innych)
  • tworzenia dokumentów zgłoszeniowych NIP
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z mechanizmami do realizacji amortyzacji, modernizacji, umorzeń, środków trwałych dotowanych (do pięciu pozycji)
  • prowadzenie rozliczeń samochodu osobowego (jedna pozycja)
  • emisji dokumentów księgowych, w tym dowodów wewnętrznych, przelewów bankowych, itp.
  • prowadzenia własnych kartotek (na przykład własnych klasyfikacji dokumentów nadanych przez użytkownika).

    
 • Wariant BIZNES - umożliwia jednoczesną pracę wielu użytkowników, obsługuje maksymalnie do 3 oddziałów. Zapewnia:
  • obsługę deklaracji i dokumentów zgłoszeniowych w wersjach elektronicznych (e-deklaracji)
  • prowadzenie ewidencji dowolnej liczby środków trwałych
  • prowadzenie rozliczeń dowolnej ilości samochodów
  • obsługę wynagrodzeń
  • obsługę umów zleceń i umów o dzieło
  • obsługę przelewów wynagrodzeń
  • rozliczenia podatku dochodowego pracowników, w tym deklaracji PIT-11 i PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, także w wersji elektronicznej.

    
 • Wariant BIURO - umożliwia jednoczesną pracę wielu użytkowników, obsługuje dowolną ilość podmiotów. Wariant daje możliwość:
   
  • eksportu danych do arkuszy kalkulacyjnych
  • eksportu wydruków do formatu PDF
  • kontroli uprawnień użytkowników do poszczególnych funkcji programu
  • generowania harmonogramów zaplanowanych działań
  • monitorowania zmian i korekt dokonywanych w poszczególnych dokumentach
  • korzystania z dodatkowych funkcji wspomagających pracę biura rachunkowego, w tym rozwiązań ułatwiających zarządzanie deklaracjami w wersji elektronicznej.

    

Podstawowe funkcjonalności programu WF-KaPeR BIURO

Wszystkie funkcje programu zostały zoptymalizowane pod kątem potrzeb profesjonalnego biura rachunkowego. Program zawiera następujące moduły:
 • Kartoteki
   
  • odbiorców, dostawców, kontrahentów
  • pracowników
  • stawek podatkowych i składek ubezpieczeniowych
  • urzędów skarbowych wraz z danymi adresowymi i numerami kont bankowych

    
 • Deklaracje podatkowe Moduł daje możliwość:
   
  • obsługi dowolnej ilości podmiotów gospodarczych
  • rozliczania podatku VAT w obrocie krajowym i zagranicznym oraz wewnątrz Unii Europejskiej
  • wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UE/K, VAT-R, VAT-R/UE, VAT-ZD na gotowych formularzach lub (opcjonalnie) na czystych kartkach
  • rozliczania podatku dochodowego (na zasadach ogólnych) i zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych
  • przyporządkowania do firmy dowolnej ilości wspólników/właścicieli i dowolnego podziału dochodu
  • uwzględniania udziałów zmieniających się w czasie, a także nieograniczonej ilości spisów z natury
  • emisji własnych dokumentów księgowych, w tym dowodów wewnętrznych, przelewów bankowych, bankowych dowodów wpłat gotówkowych przyporządkowanych do każdej deklaracji, konkretnego kontrahenta albo pracownika
  • sporządzania deklaracji NIP-1, NIP-2, NIP-3 wraz z załącznikami
  • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-40 wraz z załącznikami PIT-28A, PIT-28B, PIT/B, PIT/D, PIT/M, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/2K).

    
 • Ewidencje księgowe Moduł pozwala na:
   
  • dokonywanie wpisów do księgi z umieszczaniem zapisów w rejestrach zakupu i sprzedaży VAT w jednym oknie, dzięki czemu czas potrzebny do zaksięgowania dużej ilości dokumentów bardzo się skraca
  • automatyczną kontrolę transakcji zakupu pod kątem zaksięgowanych kosztów uzyskania przychodów Automatyczne księgowanie obejmuje:
   • zmniejszenie kosztów zgodnie z wymogami ustawy
   • zwiększenie kosztów po rozliczeniu transakcji
  • chronologiczne uporządkowanie wpisów nawet przed skompletowaniem dokumentów
  • sumowanie wpisów z jednoczesnym porównaniem sum narastających za dowolny okres od początku roku.

    
 • Rejestry VAT
   
  • Podatek VAT (należny i naliczony) z możliwością określenia przez użytkownika ilości rejestrów podatku VAT należnego i naliczonego oraz określenia powiązań danych w rejestrze z danymi w księdze przychodów i rozchodów albo ewidencji ryczałtowej

    
 • Obsługa wynagrodzeń Moduł Obsługi wynagrodzeń wyposażony jest w następujące funkcje:
  • prowadzenie kartoteka pracowników wraz z generowaniem dokumentów rejestracyjnych do ZUS
  • tworzenie list płac wraz z automatycznym wyliczaniem zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS
  • obsługa umów zleceń i umów o dzieło z możliwością stworzenia harmonogramu wypłat dla umów trwających powyżej miesiąca, pozwalającego na jego podstawie generować następne rachunki
  • rozliczanie podatku dochodowego pracowników (PIT-4R, PIT11)
  • tworzenie dokumentów rozliczeniowych do ZUS
  • generowanie przelewy na podstawie listy płac oraz do umów zleceń i umów o dzieło.

    
 • Ewidencje dodatkowe
  • umożliwiają prowadzenie ewidencji dowolnej ilości środków trwałych zgodnie z obowiązującym prawem, automatyczne tworzenie harmonogramów amortyzacji, druk tabel amortyzacyjnych na każdy miesiąc miesiące, uzyskiwanie danych dotyczących ilości miesięcy, jakie pozostały do końca amortyzacji konkretnego środka
  • pozwalają prowadzić ewidencje przebiegu dowolnej ilości samochodów w celu obliczenia kosztów eksploatacji
  • posiadają słownik stałych tras i odległości umożliwiający zautomatyzowanie i usprawnienie wypełniana ewidencji przebiegu oraz niwelujący ryzyko błędów wraz z możliwością przedstawienia wyników w formie tabel. Tym samym możliwa staje się optymalizacja działań i zaliczenia jak najwyższej kwoty w poczet kosztów uzyskania przychodu.

    
Współpraca programu z innymi systemami i programami: Program jest przystosowany do współpracy z programem "Płatnik" dystrybuowanym przez ZUS i w pełni zintegrowany z systemem Windows, dzięki czemu dane z programu można dowolnie przetwarzać na aplikacje systemu operacyjnego Windows: Acces, Excel itd. Program jest w pełni zintegrowany z z Systemem WF-MAG dla Windows.

Kontakt

eIMAG ul. Sycowska 49 60-003 Poznań.
telefon: 61 6785521; 669 167 819
email: biuro@eimag.pl

Zobacz jak do nas dojechać