Rozbudowany system kadrowo-płacowy

Wapro WF-Gang: kadry i płace PROGRAM WF-Gang to system kadrowo-płacowy wspomagający pracę działów kadrowych oraz kontrolę kwestii płacowych w firmach z sektora handlowego, produkcyjnego i usługowego, a także jednostkach budżetowych. WF-Gang dla Windows łączy w sobie doświadczenia firmy Asseco Wapro w tworzeniu oprogramowania dla firm, dzięki czemu jest elastycznym narzędziem pracy umożliwiającym pracę w małych oraz większych firmach o skomplikowanej strukturze zatrudnienia i wynagradzania pracowników.

PROGRAM umożliwia naliczanie wynagrodzeń, prowadzenie ewidencji kadrowej, naliczanie zasiłków z ubezpieczeń społecznych oraz przygotowywanie rozliczeń z ZUS i US. PROGRAM Wapro WF-Gang pozwala na wygodną ewidencję elementów kadrowo-płacowych, zarządzanie pracownikami i ich czasem pracy i rozliczanie nieobecności, a także współpracuje z rejestratorami czasu pracy z zachowaniem standardów ochrony danych osobowych.


Ważne funkcje WF-Gang to także współpraca z systemem Płatnik, elektroniczny transfer danych do PFRON oraz moduł do obsługi umów cywilno-prawnych. Wapro WF-Gang doskonale współpracuje z innymi programami do obsługi firmy Asseco Wapro, w tym z systemem obsługi sprzedaży WF-Mag oraz z księgą przychodów i rozchodów WF-KaPeR. PROGRAM WF-Gang jest dostępny w trzech różnych wersjach, skalowalnych w zależności od wielkości i potrzeb firmy: BIZNES, BIURO i PRESTIŻ.

 

Najważniejsze funkcjonalności Wapro WF-Gang:

 • Obsługa do trzech oddziałów firmy w wersji BIZNES lub nieograniczonej ilości podmiotów w wersjach BIURO i PRESTIŻ.
 • Łatwe wystawianie DOKUMENTÓW kadrowych, między innymi: umowy o pracę i przeszeregowania, świadectwa pracy, zaświadczenia do banków i innych instytucji, ewidencje czasu pracy (roczne oraz miesięczne), listy płac zbiorcze i indywidualne, deklaracje PIT, kartoteki zarobkowe, deklaracje DEK-I/II oraz wiele innych, zależnie od specyfiki pracy w firmie.
 • Obsługa umów o charakterze cywilno-prawnym, także długookresowych, a także wynagrodzeń dla członków Rad Nadzorczych i kontraktów menedżerskich.
 • Rozliczanie urlopów wypoczynkowych.
 • Rozliczanie nieobecności pracowników oraz zasiłków ZUS, a także zasiłków rodzinnych.
 • Współpraca z programem płatnik w zakresie wykorzystywania wspólnych danych.
 • Przygotowywanie raportów osób na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.
 • Udostępnianie danych do programu PFRON oraz systemów Homebanking.
 • Tworzenie indywidualnych zestawień w formie graficznych wykresów i tabel, a także w formacie WORD, oraz możliwość dokonywania zmian systemu pod kątem jego rozwijania.
 • Tworzenie i drukowanie dokumentów zdefiniowanych przez użytkowników programu WF-Gang.
 • W Wapro WF-Gang w wersji PRESTIŻ także tworzenie i przechowywanie archiwum dokumentów oraz możliwość korzystania z konfigurowalnych logów systemowych.

 

Program WF-Gang korzysta z formularzy i wzorów dokumentów z bazy www.iform.pl, jednej z najpopularniejszych i najbardziej dostępnych w Polsce. Do największych zalet i korzyści korzystania z programu Wapro WF-Gang należy jego prosta INSTALACJA, dostępność zaawansowanych raportów i kreatorów do tworzenia własnych zestawień zgodnie z potrzebami danego działu kadrowego, a także zgodność wystawianych dokumentów i sposobów rozliczeń z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 

Program Wapro WF-Gang PRESTIŻ dla Windows: nowoczesne technologie w działach kadrowych WF-Gang działa w oparciu o najnowszą technologię MS SQL Server firmy Microsoft, która umożliwia tworzenie baz danych dostosowanych do potrzeb i specyfiki firm, zapewniając dużą szybkość przetwarzania danych oraz ich bezpieczeństwo.
 

Program został oparty na technologiach Microsoft, dzięki czemu umożliwia łatwe eksportowanie danych w postaci zestawień, tabel i wykresów w formatach MS Excel oraz MS Acces, a także ich udostępnianie za pomocą przeglądarek internetowych. Stabilne działanie, skalowalność i otwartość na nowoczesne technologie

PROGRAM WF-Gang jest w pełni skalowalny, może być stosowany zarówno w niewielkich zakładach pracy jak i ich większych odpowiednikach. W niewielkich firmach, gdzie wielkość bazy danych nie przekracza 10 GB, PROGRAM może być instalowany w środowiskach korzystających z bezpłatnej wersji Microsoft SQL Server 2012 Express Editions. Większe firmy, których bazy danych przekraczają ten limit, powinny zdecydować się na Microsoft SQL Server 2012 w wersji Enterprise lub Standard, opracowanych z myślą o szybkim przetwarzaniu dużych ilości danych.
 

Wydajny i intuicyjny interfejs oraz łatwa konfiguracja Wapro WF-Gang został zaprojektowany z myślą o łatwej i intuicyjnej obsłudze. PROGRAM wykorzystuje sprawdzone rozwiązania, które pozwalają na bezproblemowe korzystanie ze wszystkich funkcji. APLIKACJA pozwala też na swobodne skonfigurowanie większości okien tak, aby praca z nimi była wygodna dla poszczególnych użytkowników.

Obsługa WF-Gang może się odbywać także za pomocą klawiatury, co stanowi ogromne udogodnienie dla osób, które korzystały ze starszej wersji programu pracującej w środowisku DOS. Bogata baza gromadzonych danych i szerokie możliwości analizy PROGRAM Wapro WF-Gang zbiera i przechowuje dużą ilość aktualnych i archiwalnych danych, a także pozwala na ich kompleksową analizę. Pozwala korzystać z rozbudowanego systemu zestawień, a także tworzenia tabel, wykresów i podsumowań.

Dużym udogodnieniem jest możliwość tworzenia własnych zapytań filtrujących przez poszczególnych użytkowników, co ułatwia wyodrębnienie poszczególnych partii danych i ich obróbkę. Bezpieczeństwo systemu przede wszystkim WF-Gang to w pełni bezpieczny program korzystający z szeregu mechanizmów mających na celu zapewnienie pełnej poufności danych. Każdy użytkownik loguje się do systemu przy pomocy indywidualnego identyfikatora oraz hasła, a poziom jego uprawnień jest definiowany przynależnością do grupy. Grupy z zasady odpowiadają poziomowi uprawnień i zajmowanemu stanowisku, a co za tym idzie dają dostęp tylko do niezbędnych danych.  

 

Podstawowe funkcje systemu Wapro WF-Gang Program WF-Gang wariant PRESTIŻ posiada rozbudowaną funkcjonalność niezbędną w pracy w działach kadrowych.

Funkcje systemu można podzielić na podstawowe grupy:

 • Zarządzanie pracownikami:
  • przyjmowanie nowych pracowników
  • gromadzenie informacji o pracownikach i ich doświadczeniu zawodowym (ukończone szkoły, świadectwa pracy, dane o ubezpieczeniu itp.)
  • prowadzenie rejestru wszystkich zmian w historii zatrudnienia w firmie (zmiany stanowisk, zakresów obowiązków itd.)
  • monitoring procesu zwalniania pracowników łącznie z wystawianiem stosownych DOKUMENTÓW i zaświadczeń.

 

 • Ewidencja nieobecności:
  • Szczegółowa ewidencja nieobecności w pracy z uwzględnieniem terminów oraz powodów (urlopy, zwolnienie etc.)
  • Naliczanie należnych urlopów wypoczynkowych w ujęciu dziennym i godzinowym.

 

 • Listy płac:
  • Naliczanie wysokości wynagrodzeń pracowników. Wapro WF-Gang pozwala na rozliczanie pracowników w oparciu o pięć różnych systemów naliczania wynagrodzeń: miesięczny, godzinowy, akordowy, godzinowo-akordowy oraz prowizyjny.
  • Przeliczanie wysokości wynagrodzenia w zależności od nieobecności w pracy w danym okresie rozliczeniowym. Integracja z programem Płatnik:
  • Wapro WF-Gang współpracuje z Płatnikiem przesyłając do tego systemu dane potrzebne do generowania deklaracji ZUS, a także raportów z osoby przebywające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Kompleksowa obsługa umów cywilno-prawnych:
  • Obsługa i przygotowywanie umów o dzieło, zlecenie, kontraktów menedżerskich.
  • Drukowanie z programu WF-Gang umów, rachunków, list wynagrodzeń do umów cywilno-prawnych oraz deklaracji PIT-11/8B i PIT-8A. Integracja z systemami finansowo-księgowymi:
  • WF-Gang posiada moduł do łączenia się z programem WF-Fakir oraz możliwość utworzenia dodatkowego połączenia z każdym innym programem do obsługi finansowo-księgowej firmy, pod warunkiem że program ten posiada funkcję wczytywania danych z plików tekstowych. Home Banking:
  • Wapro WF-Gang umożliwia transfer do banków w różnych formatach i w dowolnych momentach. Współpraca z systemami zewnętrznymi:
  • WF-Gang posiada wbudowany moduł eksportu danych do programów ePFRON i SOD. Wydruki:
  • Program Wapro WF-Gang daje możliwość drukowania list płac, kartotek zarobkowych, przelewów wynagrodzeń, rozdzielnika kosztów, zbiórek list płac, ewidencji czasu pracy oraz deklaracji PIT. DEK-I/II, meldunków GD-1 i sprawozdań Z-06. Elastyczne zarządzanie:
  • WF-Gang pozwala na dokonywanie zmian struktur przechowywanych i gromadzonych danych, umożliwiający tym samym rozwój systemu zgodnie z potrzebami konkretnych firm.
  • Tworzenie indywidualnie spersonalizowanych raportów, zestawień i tabel.
  • Dowolność w konstruowaniu nowych algorytmów do zarządzania systemem.

Kontakt

eIMAG ul. Sycowska 49 60-003 Poznań.
telefon: 61 6785521; 669 167 819
email: biuro@eimag.pl

Zobacz jak do nas dojechać