iMAG_EDI_png

Subiekt EDI - elektroniczna wymiana danych

Za pomocą aplikacji można uprościć proces sprzedaży. Systemy EDI są wykorzystywane przez większość sieci handlowych obecnych na rynku polskim m. in. przez Real, Auchan i Leroy Merlin.

Program pozwala na współpracę z kilkoma kontrahentami jednocześnie. Dzięki aplikacji można zaoszczędzić czas oraz koszty potrzebne na wysyłanie dokumentów pocztą lub faksem. Dodatkowo redukowana jest liczba błędów powstająca przy przepisywaniu danych z dokumentów papierowych do systemu komputerowego.

Jak działa komunikacja:

  • aplikacja pobiera z systemu EDI nadesłane zamówienia i importuje je do Subiekta GT,
  • po zrealizowaniu zamówienia wystawiana jest w Subiekcie faktura sprzedaży, którą można przesłać elektronicznie do odbiorcy,
  • jeżeli odbiorca wymaga również przesłania dokumentów awizo wysyłki, to są one tworzone na podstawie dokumentów WZ powiązanych z fakturą sprzedaży.

 


Korzyści

Takie rozwiązanie przynosi obu partnerom handlowym wiele korzyści, do których można zaliczyć między innymi krótszy czas i niższy koszt przesyłania dokumentów, w porównaniu ze sposobami tradycyjnymi oraz redukcję błędów w porównaniu z manualną rejestracją danych. Dzięki funkcji Komunikacja możliwe jest przenoszenie danych (dokumentów i kartotek) pomiędzy różnymi programami. Biorąc pod uwagę główne cele i zastosowania komunikacji, można wyróżnić dwie główne typy komunikacji: komunikacja typu Praca wielooddziałowa, komunikacja typu Eksport i import luźnych danych.

 

Komunikacja typu Praca wielooddziałowa.

Ten typ komunikacji jest przeznaczony dla firm, które posiadają centralę i wiele oddziałów oraz chcą pomiędzy nimi wymieniać dokumenty. Idea pracy jest następująca: w centrali oraz we wszystkich oddziałach pracują lokalnie programy Subiekt GT, z centrali do oddziałów są wysyłane przesunięcia międzymagazynowe oraz kartoteka towarów, natomiast z oddziałów do centrali są wysyłane wystawione dokumenty handlowe oraz kartoteka kontrahentów.Przed rozpoczęciem wymiany danych wymagane jest odpowiednie przygotowanie wszystkich Subiektów. Przesyłane dokumenty i kartoteki są zapisywane w plikach w formacie EDI++. Należy dodać, że format ten jest również wykorzystywany przez inne systemy tworzone przez firmę InsERT.

 

Komunikacja typu Eksport i import luźnych danych

Ten typ komunikacji polega na kontekstowym wysyłaniu i odbieraniu dokumentów oraz pozycji kartotekowych. Do obsługi tych operacji służą opcje Wyślij do oraz Dodaj na podstawie. Są one dostępne w głównych modułach dokumentowych oraz w Kartotekach Kontrahentów. Dzięki tym funkcjom można przesyłać dokumenty
pomiędzy programami Navireo lub innymi programami. Podstawowym formatem pliku wymiany jest EDI++. Dodatkowo, dokumenty sprzedaży można zapisywać
w formacie e-BIS-XML, natomiast pozycje kartotekowe w plikach HTML, RTF lub XLS. Są one dostępne w głównych modułach dokumentowych Subiekta GT oraz w Kartotekach kontrahentów i Towarów i Usług. Dzięki tym funkcjom można przesyłać dokumenty pomiędzy dowolnymi Subiektami GT lub innymi programami. Podstawowym formatem pliku wymiany jest EDI++. Dodatkowo, dokumenty sprzedaży można zapisywać w formacie e-BIS-XML, natomiast pozycje kartotekowe w plikach HTML, RTF lub XLS. Po wykonaniu komunikacji, zostanie użytkownikowi zostanie wyświetlony Raport po przeprowadzonej komunikacji. zawierający podsumowanie wykonanej funkcji.

Kontakt

eIMAG ul. Sycowska 49 60-003 Poznań.
telefon: 61 6785521; 669 167 819
email: biuro@eimag.pl

Zobacz jak do nas dojechać