Przygotowanie do instalacji

 

Zanim zostanie rozpoczęty proces instalacji oprogramowania handlowego Prestashop niezbędne jest dokonanie kilku czynności niezbędnych dla samego procesu instalacji. Pierwszym krokiem jest pobranie oprogramowania Prestashop z oficjalnej strony producenta programu

Po uruchomieniu strony głównej należy kliknąć przycisk „Pobierz za darmo”, co spowoduje przekierowanie do strony pobierania produktu. Na stronie tej należy kliknąć przycisk „Pobierz TERAZ” znajdujący się w środkowej części strony

Spowoduje to uruchomienie kreatora pobierania sklepu internetowego co zasygnalizowane zostanie poprzez pojawienie się ikony programu wraz z paskiem postępu w oknie wyszukiwarki. Po zakończeniu pobierania pliku należy rozpakować archiwum plików.

Kolejnym etapem przygotowania do instalacji programu jest połączenie się z serwerem FTP strony internetowej, na której znaleźć ma się wspominany sklep. Aby tego dokonać należy skorzystać z uprzednio zainstalowanego Klienta FTP lub Internetowego Klienta FTP. W Kliencie takim należy podać dane otrzymane w wiadomości przy zakładaniu strony WWW

Po rozpoczęciu nowej sesji należy przesłać folder zawierający oprogramowanie Prestashop, który został rozpakowany wcześniej. W tym celu w oknie Klienta FTP należy wybrać interesujący nas katalog i kliknąć „Wyślij”

W przypadku Klienta internetowego proces przesyłania folderu wygląda nieco inaczej. Po rozpoczęciu nowej sesji (równoznaczne z zalogowaniem się) należy wybrać opcję „Przyślij” znajdującą się w górnej części okna, po lewej stronie

Po wybraniu tej opcji wyświetlony zostanie kreator dodawania plików, w którym należy określij lokalizację dodawanej aplikacji, a następnie kliknąć przycisk "Wyślij".

Kolejnym niezbędnym do wykonania etapem przygotowawczym jest konfiguracja bazy danych. Większość serwisów hostingowych automatycznie tworzy bazę danych klienta, która może zostać wykorzystana na potrzeby sklepu Prestashop. Jednak jest to niezalecane w przypadku gdy witryna zawierająca sklep posiada również zainstalowane dodatkowe oprogramowanie (np. Wordpress, Joomla). Wówczas zaleca się skonfigurowanie osobnej bazy danych przeznaczonej tylko i wyłącznie dla sklepu internetowego. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć konfliktów między aplikacjami wykorzystującymi bazę i zmniejsza ryzyko utraty danych lub awarii strony.

Aby zarządzać bazami danych należy zalogować się do usługi php MyAdmin przy pomocy parametrów otrzymanych w wiadomości e-mail po założeniu konta

Po zalogowaniu się zostanie wyświetlone główne okno konfiguracji, w którym z górnego paska narzędzi należy wybrać opcję „bazy danych”

Po jej wybraniu zostanie wyświetlone okno zarządzania bazami danych, w którym utworzyć można bazę. Służy do tego sekcja „utwórz nową bazę danych”, w której należy wpisać nazwę bazy oraz kliknąć przycisk „Utwórz”. Nazwa jest oczywiście dowolna, jednak sugerowana nazwa bazy to „prestashop”. Po dodaniu bazy danych zostanie ona wyświetlona na liście baz w tym samym oknie, poniżej opisywanej sekcji

Kontakt

eIMAG ul. Zgoda 14/5 60-128 Poznań.
telefon: 61 6785521; 669 167 819
email: biuro@eimag.pl

Zobacz jak do nas dojechać