Instalacja integratora PrestaShop WF-Mag

Po uruchomieniu instalatora pierwszym ekranem jest powitanie z użytkownikiem. Po naciśnięciu przycisku „Dalej” przechodzimy do umowy licencyjnej (w trakcie realizacji). Aby kontynuować instalację należy ją zaakceptować oraz kliknąć „Dalej”.W kolejnym oknem ustalamy miejsce docelowe na dysku, w którym ma zostać zainstalowany integrator. Po wpisaniu naciskamy „Dalej”.instalacja_presta_lokalizacjaNastępnym krokiem jest wskazanie serwera bazy danych programu WF-Mag, który będzie udostępniony dla modułu. W tym celu proszę wybrać odpowiednio:

  • W polu „Serwer” – jeden z dostępnych serwerów, na którym znajduje się baza danych programu WF-Mag. Nazwę tę można sprawdzić w zakładce „Opcję” w oknie logowania programu WF-Mag.
  • W polu „Baza danych WF-Mag’a” – nazwę bazy danych programu, z której dane mają być udostępniane dla integratora. Można ją znaleźć w zakładce „Opcje” w okienku logowania oprogramowania WF-Mag.
  • W polu „Uwierzytelnianie Windows” – w przypadku instalowania modułu na komputerze, na którym znajduje się serwer SQL wystarczy wybrać tę opcję. Nie jest wtedy wymagane podanie loginu bądź hasła.
  • W polu „Login” – login do wybranego serwera baz danych.
  • W polu „Hasło” – hasło do wybranego serwera baz danych.

Po naciśnięciu „Test połączenia” instalator sprawdzi czy wersja Państwa programów Microsoft SQL Server oraz WF-Mag jest zgodna z modułem.instalacja_presta_sqlKolejnym krokiem jest wybranie domyślnego magazynu firmy (odczytujemy go z WF-Mag’a w głównym oknie programu, w zakładce „Magazyn” → „Magazyny/wybór magazynu”) oraz domyślnej ceny produktu: detalicznej (przekazywanej do sklepu jako cena brutto), hurtowej, specjalnej lub innej zdefiniowanej przez użytkownika w WF-Mag’u. Po wybraniu odpowiednich opcji naciskamy „Dalej”. Po tym instalator skieruje Państwa do wyboru wariantu programu, czyli Biznes lub Prestiż. W wersji demonstracyjnej dostępny jest tylko ten pierwszy. W nowym oknie wpisujemy dane sklepu. Są to:

  • Wersja PrestaShop (najnowszą wersją jest 1.5.6)
  • Domena naszego sklepu
  • Klucz API (generujemy go w zakładce „Parametry zaawansowane” → „Usługi internetowe”. Należy się przy tym upewnić, że opcja „Włącz usługi sieciowe” jest ustawiona na tak.)
  • Domyślny język.

Po wypełnieniu odpowiednich rubryk, wybieramy „Dalej”.instalacja_presta_konfiguracjaPo tych ustawianiach instalator wyświetli ostrzeżenie przed uruchomieniem integratora z produkcyjną wersją sklepu i zaleci wykonanie kopii zapasowej bazy danych. Następnie, po naciśnięciu „Instaluj” rozpocznie instalację. Gdy ukaże nam się poniższe okno oznacza to, że instalacja integratora PrestaShop z WF-Mag dla Windows została zakończona pomyślnie.instalacja_presta_koniec

Kontakt

eIMAG ul. Sycowska 49 60-003 Poznań.
telefon: 61 6785521; 669 167 819
email: biuro@eimag.pl

Zobacz jak do nas dojechać