Konfiguracja sklepu PrestaShop od wersji 1.6.0.5

Informacje wymagane do instalacji IMAG Integratora Presta:

 • Wersja sklepu i Domena sklepu: Zaawansowane → Informacje konfiguracyjnekonfiguracja_prestashop_informacje_konfiguracyjne
 • Włącz usługi sieciowe i klucz API: Zaawansowane → API. U góry tej strony widoczna jest tabela, gdzie widoczny jest numer API.konfiguracja_prestashop_klucz_apiW przypadku jego braku należy dodać nowy. Aby to zrobić trzeba nacisnąć przycisk „Dodaj nowy” nad tabelką. Na nowej stronie należy zaznaczyć wszystkie uprawnienia („Resources”), nacisnąć przycisk „Generate” i wybrać zapisz. Przykład jest widoczny poniżej:

konfiguracja_prestashop_webservice1

Aby integrator działał poprawnie należy włączyć również usługi sieciowe. Można to zrobić w zakładce „Zaawansowane → API” i polach „Konfiguracja”:

konfiguracja_prestashop_webservice2

 • Domyślny język: Lokalizacja → Lokalizacja → Konfiguracja → Domyślny język

konfiguracja_prestashop_lokalizacja1Opcje wpływające na IMAG Integrator Presta:

 • Podatki: Lokalizacja → Podatki. Znajduje się tutaj definicja podatków, które łączy się potem z podatkami w WF-Magu w konfiguratorze w zakładce „Podatki”. Aby dodać nowy podatek w sklepie należy nacisnąć przycisk „Add new tax”:konfiguracja_prestashop_podatekNa nowej stronie należy dodać nazwę podatku, jego wartość oraz zaznaczyć „Włącz”. Przykład pokazano na poniżej:konfiguracja_prestashop_podatek2
 • Jakość JPEG i Rozmiar zdjęć produktu: Preferencje → Zdjęcia. Opcja „JPEG quality” jest związana z polem „Jakość JPEG” w konfiguratorze w zakładce „Artykuły”. Wpisana wartość określa jakość wgrywanych zdjęć jako liczba z zakresu 0 (najgorsza jakość) – 100 (najlepsza jakość). Ważne jest, aby obie wpisane liczby (w konfiguratorze i w sklepie) były równe, ponieważ może wystąpić problem z wgrywaniem zdjęć.Opcje „Product picture width” (pol. „Szerokość zdjęcia produktu”) oraz „ Product picture height” (pol. „Wysokość zdjęcia produktu”) są związane z polami „Szerokość:” i „Wysokość:” w konfiguratorze w zakładce Artykuł przy włączonej opcji „Zmniejszaj zdjęcia:”. Ważne jest aby wartości wpisane w sklepie nie były mniejsze niż liczby w konfiguratorze integratora.konfiguracja_prestashop_zdjecia
 • Statusy zamówień: Zamówienia → Statusy. W tej zakładce jest możliwość edycji lub dodawania nowego statusu zamówienia. Po wybraniu „Add new order state” ukazuje się strona, na której definiujemy nowy status. Podajemy nazwę (obowiązkowe), ikonę, kolor i dodatkowe opcje. Przykład wypełnionych pól widoczny jest poniżej:konfiguracja_prestashop_statusyStatusy z WF-Maga i ze sklepu łączymy w konfiguratorze w zakładce „Statusy zamówień”
 • Domyślny język: Lokalizacja → Języki. Na tej stronie widoczna jest lista wgranych języków. Wybór domyślnego dla integratora wybieramy w konfiguratorze w zakładce „Języki”. Aby dodać do naszego sklepu nowy język należy w panelu administracyjnym w zakładce Lokalizacja → Języki nacisnąć nowy przycisk „Add new language”.konfiguracja_prestashop_jezyki1Przykład dla języka polskiego pokazany został poniżej:konfiguracja_prestashop_jezyki2
 • Cechy: Katalog → Cechy. W tej zakładce mamy podgląd do zdefiniowanych cech i ich wartości. Możemy je tutaj dodawać, usuwać oraz edytować. Aby dodać nową cechę należy wybrać „Add new feature” (pol. „Dodaj nową cechę”), a w nowym oknie wpisać jej nazwę i zapisać. W celu dodania nowej wartości należy nacisnąć przycisk „Add new feature value” (pol. „Dodaj nową wartość cechy”). W nowym oknie wystarczy wpisać nazwę wartości oraz do której cechy ma być przypisana i nacisnąć „Zapisz”. Cechy w sklepie łączymy z polami w WF-Magu w konfiguratorze w zakładce „Cechy”.konfiguracja_prestashop_cechy
 • Atrybuty: Katalog → Atrybuty i wartości. Na tej stronie mamy podgląd do atrybutów i zdefiniowanych dla nich wartości. Aby dodać nowy atrybut należy wybrać „Dodaj nowy atrybut”. W nowym oknie należy wpisać nazwę, nazwę widoczną dla klienta oraz tryb atrybuty, czyli jak będzie reprezentowany na stronie. Przykład dodania nowego atrybutu jest widoczny na obrazku poniżej:konfiguracja_prestashop_atrybuty1Aby dodać nową wartość atrybutu należy na stronie z listą wariantów należy wybrać przycisk „Dodaj nową wartość”. W nowym oknie należy wybrać wariant, który będzie reprezentowany przez nową wartość oraz ją samą, tak jak na przykładzie poniżej:konfiguracja_prestashop_atrybuty2Aatrybuty ze sklepu z polami w WF-Magu łączymy w konfiguratorze integratora w zakładce „Atrybuty”.
 • Obsługa błędów: Aby integrator działał poprawnie należy włączyć obsługę błędów w naszym sklepie PrestShop. W tym celu należy:
  • Zalogować się na serwer, gdzie znajduje się sklep
  • Wejść do folderu z PrestaShop
  • Przejść do folderu config
  • Otworzyć plik defines.inc.php w edytorze tekstu
  • Zmienić linijkę „@ini_set(‚display_errors’,’off’)” na „@ini_set(‚display_errors’,’on’)”
  • W przypadku braku powyższej linijki, należy ją dopisać
  • Zapisać plik
 •  Zaokrąglenia ceny: Produkty są wysyłane przez integrator z cenami netto, a na sklepie dodawany jest podatek. Czasami zdarzy się tak, że cena brutto na sklepie i w WF-Magu różni się. Wynika to ze sposobu zaokrąglania cen w systemie PrestaShop. Skonfigurować to możemy w panelu administracyjnym w dwóch miejscach:
  • Preferencje → Ustawienia główne → Round mode (pol. Tryb zaokrąglenia). Mamy do wyboru jedną z trzech opcji:
   • classical (pol. Klasyczny) – zaokrągla w górę lub w dół zależnie od kwoty (np. 15.944 zaokrągli do 15.94 a 15.946 do 15.95);
   • inferior (pol. Podrzędny) – zaokrągla zawsze w dół
   • superior (pol. Nadrzędny) – zaokrągla zawsze w górękonfiguracja_prestashop_zaokraglenia
  • Lokalizacja → Waluty. Po wejściu na tę stronę widoczna jest lista zdefiniowanych walut.konfiguracja_prestashop_walutyAby dodać nową walutę należy wcisnąć znak plusa. W celu edycji danej waluty należy wybrać przycisk „Edytuj”. W oknie edycji mamy możliwość włączenia lub wyłączenia wyświetlania części dziesiętnych w cenach produktów (tę opcję zaznaczono na poniższym rysunku czerwonym prostokątem):konfiguracja_prestashop_waluty2

   

Kontakt

eIMAG ul. Sycowska 49 60-003 Poznań.
telefon: 61 6785521; 669 167 819
email: biuro@eimag.pl

Zobacz jak do nas dojechać