WAPRO_anvis_png

Moduł planowania produkcji Anvis.

 

Moduł Planowania Produkcji Anvis - Logowanie

ryc.1 Okno logowania modułu

 

Moduł do systemu magazynowego WF-Mag został przygotowany, po to by wspomóc pracę firm usługowych i produkcyjnych w zakresie planowania produkcji od dostaw podzespołów, przez produkcję, aż po wykonanie końcowego produktu. Aplikacja została przygotowana na specjalne potrzeby firmy Anvis, aby pomóc jej pracownikom lepiej zarządzać planami produkcyjnymi. Moduł pozwala zaplanować wszystkie procesy i dostawy towarów tak, aby zminimalizować koszty i czas produkcji. Dzięki niemu możliwa jest pełna kontrola nad procesami produkcyjnymi. Moduł pozwala na dokładne określenie zapotrzebowania na podzespoły, określenie terminów realizacji zamówień i dostaw oraz optymalne wykorzystanie maszyn i powierzchni magazynu. Aplikacja ostrzega o małej lub dużej ilości podzespołów tak, aby osoba odpowiedzialna za wyrób mogła precyzyjnie określić jaka ilość podzespołów jest potrzebna do realizacji planu produkcyjnego. Program oferuje również automatyczne tworzenie zamówień od dostawców i odbiorców. Wystarczy wybrać datę i wpisać ilość wyrobów do wyprodukowania, a system sam złoży zamówienia na poszczególne podzespoły. Dzięki modułowi możliwe jest generowanie list produktów końcowych dla dostawców oraz zapotrzebowanie podzespołów od dostawców, jak również dla klientów.

Podstawowa funkcjonalność:

 • dodawanie artykułów, które mają być wyprodukowane;
 • automatyczne tworzenie zamówień do dostawców i odbiorców;
 • rozbudowany harmonogram planowania produkcji z kalendarzem uwzględniającym dni wolne;
 • automatyczne generowanie list produktów końcowych dla klientów oraz zapotrzebowanie na podzespoły od dostawców;
 • automatyczne raporty niespójności stanów magazynowych z planowanym zapotrzebowaniem;
 • szczegółowe raporty zmian stanów magazynowych w stosunku do zaplanowanych wyrobów;
 • wewnętrzne dokumenty WZ na potrzeby podwykonawców;
 • możliwość eksportu danych do MS Excel;
 • nielimitowana ilość kont użytkowników;
 • system ostrzegania o nieprawidłowości w stanach magazynowych;
 • system automatycznej kontroli stanów magazynowych - w razie braku podzespołów, zmniejsza ilość wyrobu głównego;

 

Moduł Planowania Produkcji Anvis - kalendarz

ryc.2 Kalendarz z zaplanowanymi dostawami poszczególnych podzespołów

 

 

Moduł Planowania Produkcji Anvis - oś czasu

ryc.3 Element powyższego okna - oś czasu prezentująca dzienny rozkład produkcji produktów

 

 

Moduł Planowania Produkcji Anvis - dodawanie pozycji do planu produkcji

ryc.4 Okno dodawania pozycji do planu produkcji

 

 

Moduł Planowania Produkcji Anvis - zmiana ustawień wyświetlania kolumn

ryc.5 Okno zmiany sposobu wyświetlania kolumn

 

 

Moduł Planowania Produkcji Anvis - zmiana ustawień kolorów

ryc.6 Okno zmiany ustawień kolorów

 

 

Moduł Planowania Produkcji Anvis - okno planowania produkcji

ryc.7 Okno planowania produkcji

 

 

Moduł Planowania Produkcji Anvis - zestawienie dokumentów WZ

ryc.8 Zestawienie dokumentów

 

 

Moduł Planowania Produkcji Anvis - karta kalkulacji

ryc.9 Karta kalkulacji

 

 

Moduł Planowania Produkcji Anvis - lista dostawców

ryc.10 Okno zawierające listę dostawców

 

 

Moduł Planowania Produkcji Anvis - lista klientów

ryc.11 Lista kontrahentów

Kontakt

eIMAG ul. Sycowska 49 60-003 Poznań.
telefon: 61 6785521; 669 167 819
email: biuro@eimag.pl

Zobacz jak do nas dojechać