Linia budżet - specjalistyczne oprogramowanie dla jednostek budżetowych

Linia ASSECO WAPRO Budżet to rozwinięcie linii ASSECO WAPRO PRSTIŻ dla programu finansowo-księgowego WF-FaKir posiadając jego pełną funkcjonalność oraz oferując dodatkowo szereg rozwiązań specyficznych dla jednostek budżetowych oraz form organizacyjno-prawnych gospodarki pozabudżetowej. Pozwala on zatem na:

 • Tworzenie i obsługę klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów
 • Definiowanie rocznego budżetu jednostki, wraz zjego późniejszym ewidencjonowaniem
 • Pełną kontrolę wykonania budżetu jednostki na każdym etapie
 • Wiązanie dokumentów z określonymi paragrafami budżetowymi
 • Deklarowania kwoty zapisu jako wpływ, wydatek/koszt/zaangażowanie, środki pieniężne
 • Dokonywanie wymaganych przez przepisy księgowań równoległych na konta pozabilansowe
 • Rozrachunki w obrębie kont księgowych oraz paragrafów budżetowych
 • Fakturowanie, jako wystawianie, drukowanie oraz ewidencjonowanie faktur VAT
 • Sprawozdawczość budżetowa od strony dokumentów, kont księgowych i klasyfikacji budżetowych
 • Eksport sprawozdań w formacie elektronicznym
 • Udostępnienie w postaci przetworzonej danych finansowo – księgowych
 • pełną automatyzację wszystkich możliwych operacji niewymagających decyzji księgowego

wf-fakir

WF-FaKir

Dostępny również w wariancie:Biznes Prestiż Biuro

 

Program WF-FaKir pełni funkcję księgi podatkowej gwarantując pełną obsługę księgowości w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych oraz produkcyjnych. Narzędzie to pomaga w usprawnieniu działania działu księgowości poprzez znaczną automatyzację procesów nie wymagających decyzji działu księgowości oraz dalsze udostępnianie danych finansowo-księgowych.

 

Więcej o WF-FaKir

 

Korzyści z użytkowania programu WF-Fakir w wariancie BUDŻET:

 • profesjonalne zarządzania finansami zgodnie z ustawą o finansach publicznych
 • łatwiejsza klasyfikacja dochodów i wydatków
 • możliwość powiązania zapisów z określonymi paragrafami budżetowymi
 • raportowanie i sprawozdawczość zgodna z wymogami Ministerstwa Finansów
 • możliwość raportowania w formacie elektronicznym
 • współpraca programów ułatwiająca wymianę danych
 • intuicyjna instalacja i obsługa

Kontakt

eIMAG ul. Sycowska 49 60-003 Poznań.
telefon: 61 6785521; 669 167 819
email: biuro@eimag.pl

Zobacz jak do nas dojechać