Linia biznes - partner rozwijającej się firmy

Linia ASSECO WAPRO Biznes to oprogramowanie przeznaczone dla rozwijających się przedsiębiorstw zatrudniających kilku pracowników (małe firmy). Linia obejmuje komplet aplikacji przeznaczonych do współdzielenia i wymiany danych. Działanie to usprawnia obsługę bieżącej dokumentacji firmy. W skład linii produktowej WAPRO Biznes wchodzą:

wf-analizy

WF-Analizy

Dostępny również w wariancie:Prestiż

 

Jest to system wielowymiarowych analiz danych zgromadzonych w modułach ASSECO WAPRO. Dzięki niemu kadra menadżerska otrzymuje na bieżąco dane pomocne przy zarządzaniu przedsiębiorstwem w formie łatwo przyswajalnych zestawień tabelarycznych oraz wykresów. Jako jedyny zapewnia on możliwość generowania analiz przekrojowych dla różnych okresów.

 

Więcej o WF-Analizy

 
 
wf-mag

WF-Mag

Dostępny również w wariancie:Start Prestiż

 

To system do prowadzenia ewidencji towarowo-wartościowej w firmach handlowych, magazynowych, usługowych oraz produkcyjnych. Daje on możliwość wystawiania oraz rejestrowania dokumentów magazynowych firmy, dokumentów sprzedaży, a także zakupu. Dzięki jego użyciu przedsiębiorstwo usprawnia system sprzedaży detalicznej.

 

Więcej o WF-Mag

 
 
WF-Kaper

WF-KaPeR

Dostępny również w wariancie:Start Biuro

 

Jest to oprogramowanie pełniące funkcję wirtualnej księgi podatkowej. Umożliwia ono zatem prowadzenie i monitorowanie dokumentacji księgowej wraz z rozliczaniem podatków. Dzięki współdzieleniu bazy danych z programem WF-Mag umożliwia on skuteczne monitorowanie obrotu towarowo-finansowego w firmie bez konieczności wdrażania innych rozwiązań.

 

Więcej o WF-KaPeR

 

 
 
wf crm

WF-CRM

 

Oprogramowanie pełni funkcję centrum zarządzania relacji z klientami. Za jego pomocą użytkownik może nie tylko organizować oraz zarządzać kontaktami z kontrahentami firmy, ale również stworzyć wirtualny model przedsiębiorstwa organizując tym samym bazę zależności firmy, co przekłada się na usprawnienie pozyskiwania oraz utrzymywania relacji klientowskich.

 

Więcej o WF-CRM

 

 
 
wf-gang

WF-GANG

Dostępny również w wariancie:Biuro Prestiż

 

Jest to zintegrowane oprogramowanie kadrowo-płacowe służące do wspomagania funkcjonowania działu kadr i płac przedsiębiorstwa. Zapewnia ono zatem możliwość prowadzenia ewidencji kadrowej, naliczania wynagrodzeń, zarządzania pracownikami oraz prowadzenie związanych z zatrudnieniem pracowników rozliczeń z urzędami skarbowymi i ZUS.

 

Więcej o WF-Gang

 

 
 
wf-fakir

WF-FaKir

Dostępny również w wariancie:Biuro Prestiż Budżet

 

Program WF-FaKir pełni funkcję księgi podatkowej gwarantując pełną obsługę księgowości w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych oraz produkcyjnych. Narzędzie to pomaga w usprawnieniu działania działu księgowości poprzez znaczną automatyzację procesów nie wymagających decyzji działu księgowości oraz dalsze udostępnianie danych finansowo-księgowych.

 

Więcej o WF-FaKir

 

 
 
wf-bEST

WF-bEST

Dostępny również w wariancie:Biuro

 

Aplikacja WF-bEST zapewnia możliwość ewidencjonowania, aktualizowanie, monitorowanie oraz inwentaryzację środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia przedsiębiorstwa. Program ułatwia zarządzanie aktywami rzeczowymi zarówno firmom jak i biurom rachunkowym prowadzącym ewidencję środków trwałych swoich Klientów.

 

Więcej o WF-bEST

 

 
 

Kontakt

eIMAG ul. Sycowska 49 60-003 Poznań.
telefon: 61 6785521; 669 167 819
email: biuro@eimag.pl

Zobacz jak do nas dojechać