Konto FTP

 

Gdy użytkownik dokona już wyboru usługodawcy oraz planu taryfowego może przystąpić do dalszej konfiguracji. Następnym krokiem jest więc konfiguracja usług ftp. Umożliwiają one komunikację serwera z użytkownikiem – wymianę plików. Serwer ftp (o ile został zakupiony wraz z serwerem) jest domyślnie skonfigurowany, ale aby ułatwić użytkownikowi komunikację i ewentualną edycję plików zaleca się zainstalowanie tzw. Klienta FTP. Program taki umożliwia automatyczne łączenie się z serwerem i nadpisywanie plików lub całych katalogów bez potrzeby użycia specjalistycznej wiedzy.

Firma eIMAG rekomenduje użycie klienta Filezilla. Aby go zainstalować należy uruchomić stronę programu: https://filezilla-project.org, lub skorzystać z serwisu do pobierania plików (np.: http://www.dobreprogramy.pl), a następnie pobrać i zainstalować program.

 

Po uruchomieniu zainstalowanego pliku na ekranie wyświetli się okno powitalne programu instalacyjnego. Za jego pośrednictwem możemy uruchomić proces instalacyjny. Kreator został stworzony tak aby ułatwić instalację nawet nowym użytkownikom komputera, więc jgo obsługa jest nieskomplikowana. Należy zatem postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera. Po zakończonej instalacji program będzie gotowy do użycia, co zasygnalizowane zostanie pojawieniem się programu na liście aplikacji w menu Start (dla Windows) i/lub pojawieniem się ikony na pulpicie komputera ,jeśli podczas instalacji nie odznaczono opcji „umieść ikonę na pulpicie”). W tym miejscu warto uruchomić program w celu obeznania się z jego interfejsem oraz sprawdzenia działania aplikacji.

Warto również zapamiętać lub zapisać w programie dane służące do zalogowania się do konta FTP. Dane te wysyłane są zazwyczaj w mailu po zakupieniu usług hostingu i są to:

  1. Nazwa konta FTP (zazwyczaj ftp://twojastrona.pl)
  2. Nazwa użytkownika (czasem zwana też loginem)
  3. Hasło użytkownika

 

Jeżeli nie chcemy instalować oprogramowania na naszym komputerze lub chcemy korzystać z usług Klienta na wielu urządzeniach możemy skorzystać z internetowego Klienta FTP. Opisanym poniżej przykładem takiego rozwiązania jest strona net2ftp (http://ftp.geog.uvic.ca/index.php), jednak wybór rozwiązania jest oczywiście kwestią indywidualną.

Po uruchomieniu wspomnianej strony zostanie wyświetlony formularz logowania do konta FTP: , za jego pośrednictwem należy podać:

  • nazwę serwera FTP (zazwyczaj ftp://twojastrona.pl)
  • użytkownika (nazwa użytkownika otrzymana po założeniu strony)
  • hasło
  • katalog startowy (tylko w przypadku zainstalowania plików w folderze innym niż domyślny)
  • język
  • skórka 

 

Po zalogowaniu się do konta FTP mamy możliwość dodawania, edycji czy usuwania plików na koncie. Możemy również zapamiętać dane logowania w przeglądarce, jednak jest to niezalecane.

Kontakt

eIMAG ul. Zgoda 14/5 60-128 Poznań.
telefon: 61 6785521; 669 167 819
email: biuro@eimag.pl

Zobacz jak do nas dojechać