jasfgb - logo

Integracja WF-Maga z systemem JAS-FBG

Program WF-Mag dla Windows został zintegrowany z systemem nadawania przesyłek w firmie kurierskiej JAS-FBG. Moduł w dużym stopniu automatyzuje proces nadawania przesyłek, ponadto umożliwia generowanie i drukowanie etykiet co znacznie skraca czas wykonywanych zadań.

 

Opis rozwiązania

Moduł listów przewozowych to aplikacja umożliwiająca wystawianie listów przewozowych z poziomu aplikacji WF-Mag. Aplikacja skraca czas potrzebny na wystawienie listu oraz minimalizuje ryzyko popełnienia błędów przy ich wystawianiu. Umożliwia to pobranie adresu do wysyłki z bazy WF-Mag, co eliminuje możliwość pomyłki przy wpisywaniu adresu przez pracownika. Kolejną funkcją jest możliwość utworzenia etykiety dla danego listu, zapisanie jej w wybranym miejscu na dysku oraz wydrukowanie.

JAS-FBG - Zamówienia
Rys.1. Ekran aplikacji – zakładka Zamówienia  

Obsługa aplikacji ogranicza się jedynie do wyboru rodzaju usługi oraz podania parametrów przygotowanych paczek. Po wybraniu opcji „Generuj list” następuje wysłanie danych do systemu JAS-FBG – rezultat jesteśmy w stanie sprawdzić na stronie:

JAS-FBG - listy przewozowe
Rys.2. Ekran strony JAS-FBG – historia przesyłek  

Wynik działania modułu zostanie również zapisany w WF-Magu. W zakładce „ustawienia” użytkownik posiada możliwość wyboru miejsca zapisania numeru listu przewozowego, w zależności od jego wyboru może to być zero, jedna lub kilka pozycji. poniższym przypadku będzie to jedno pole – uwagi.

JAS-FBG - zamówienia
Rys.3. Ekran aplikacji – zakładka Ustawienia  
JAS-FBG - ustawienia
Rys.4. Ekran Zamówień w WF-MAG – zakładka informacje dodatkowe  

Kolejną informacją przekazywaną przez moduł do WF-Maga jest ustawienie wartości statusu zamówienia na „wysłane (S)”. Zmiana statusu skutkuje również zmianami na sklepach, które są z nim połączone (np. Abstore lub Mistral).

JAS-FBG - synchronizacja z WF-Mag
Rys.5. Ekran Zamówień w WF-MAG – zakładka status zamówienia  

Wynikiem zwrotnym wykonania modułu jest etykieta oraz list przewozowy.

JAS-FBG - list przewozowy
Rys.6. Wygenerowany list przewozowy  
JAS-FBG - etykieta
Rys.7. Wygenerowana etykieta  

Technologia

Aplikacja okienkowa, napisana w języku C# wykorzystująca usługi sieciowe do wymiany danych. Oparta na technologii .NET Framework 4.0. 

Istnieje możliwość rozbudowy, bądź zmodyfikowania aplikacji na potrzeby danej firmy.

Wymagania

  • .NET Framework 4.0
  • WF-MAG dla Windows od wersji 7.80.x + wariant PRESTIŻ/ PRESTIŻ PLUS
  • Windows XP SP 3/ Vista/ Windows 7/ Windows 8

Korzyści

  • szybkie wystawianie przesyłek
  • wyeliminowanie możliwości popełnienia błędów przy przepisywaniu adresów
  • możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb klienta
  • drukowanie etykiet oraz zbiorczego protokołu przekazania towaru

Kontakt

eIMAG ul. Sycowska 49 60-003 Poznań.
telefon: 61 6785521; 669 167 819
email: biuro@eimag.pl

Zobacz jak do nas dojechać