Moduł KRD

Integracja programu WF-Mag z systemem KRD

Aplikacja służy do integracji systemu sprzedażowo-magazynowego WAPRO WF-Mag dla Windows z systemem wymiany informacji gospodarczych KRD. Moduł w dużym stopniu automatyzuje proces sprawdzania, monitorowania oraz dopisywania kontrahentów do Krajowego Rejestru Długów.

Opis rozwiązania

Moduł KRD to aplikacja umożliwiająca wykorzystanie usług KRD w połączeniu z danymi przechowywanymi w bazie WF-Maga. Możliwość sprawdzania kontrahentów pozwala na bezpieczne nawiązywanie współpracy oraz negocjowanie korzystniejszych warunków umowy. Natomiast dopisanie dłużnika do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA jest najlepszym sposobem na odzyskanie niezapłaconych pieniędzy, a aplikacja dodatkowo automatyzuje ten proces. Zanim jednak kontrahent zostanie dopisany do listy dłużników, konieczne jest wysłanie do niego wezwania do zapłaty. Moduł wyświetla listę wszystkich faktur sprzedaży spełniających warunek upływu 31 dni od terminu płatności (z możliwością automatycznego sugerowania wysyłki w momencie spełnienia tego warunku). Aplikacja umożliwia generowanie dla tych faktur plików PDF z wypełnionym wezwaniem do zapłaty. Dla ułatwienia dopisywania spraw do KRD, utworzony został wykaz faktur, do których wygenerowane zostały wezwania do zapłaty. W wykazie podana jest data, od której istnieje możliwość przekazania sprawy do KRD.

Technologia

Aplikacja okienkowa, napisana w języku C# wykorzystująca usługi sieciowe do wymiany danych. Oparta na technologii .NET Framework 4.0.
Istnieje możliwość rozbudowy, bądź zmodyfikowania aplikacji na potrzeby danej firmy.

Wymagania:

.NET Framework 4.0
WF-MAG dla Windows od wersji 7.80.x
Windows XP SP 3/ Vista/ Windows 7/ Windows 8
konto w systemie KRD

Korzyści:

  • sprawdzanie oraz dopisywanie kontrahentów
  • generowanie wezwania do zapłaty
  • wgląd w listę niezapłaconych faktur z WF-Maga
  • wgląd w listę kontrahentów z nieuregulowanymi płatnościami

Kontakt

eIMAG ul. Sycowska 49 60-003 Poznań.
telefon: 61 6785521; 669 167 819
email: biuro@eimag.pl

Zobacz jak do nas dojechać