Instalacja

 

Proces instalacji rozpoczyna się od wpisania adresu URL sklepu, na który został przesłany folder zawierający pliki instalatora. Po wpisaniu adresu WWW należy kliknąć klawisz „Enter”. Spowoduje to otwarcie kreatora instalacji oprogramowania Prestashop. Pierwszym krokiem jest wybór języka instalacji

Język dobierany jest automatycznie, jeżeli jednak z jakichś względów tak się nie stanie wówczas z angielskojęzycznej strony wybrać należy „Continue instalation in:”, a następnie opcję „polish”. Następnie należy kliknąć przycisk „Następny”.

Następnym krokiem procesu instalacji jest proces licencyjny. W zakładce tej należy zapoznać się z regulaminem korzystania z platformy handlowej Prestashop

Po zapoznaniu się z postanowieniami umowy licencyjnej należy zaznaczyć opcję „Zgadzam się z powyższymi warunkami”. Jest to proces niezbędny w celu kontynuowania instalacji. Po zaznaczeniu tej opcji można kliknąć przycisk „Następny”.

Kolejnym krokiem jest podanie podstawowych danych konfiguracyjnych. W ttym celu w nowo wyświetlonej zakładce użytkownik musi podać nazwę sklepu, kraj, dane personalne oraz dane dostępowe służące do zalogowania się w panelu administracyjnym sklepu

Po zakończeniu procesu wprowadzania danych podstawowych sklepu należy kliknąć przycisk „Następny”. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na poprawność wpisywanych danych, gdyż część z nich nie może zostać zmieniona po uruchomieniu sklepu.

Po wprowadzeniu danych podstawowych należy określić parametry konfiguracyjne serwera. W tym celu, w następnym kroku należy wprowadzić podstawowe parametry serwera na którym instalujemy oprogramowanie

Na karcie należy zatem podać nazwę serwera bazy danych zawierającego uprzednio stworzoną bazę danych dla sklepu internetowego. Dodatkowymi parametrami są nazwa bazy danych, nazwa użytkownika bazy oraz hasło do bazy danych, które określone zostały w procesie tworzenia bazy.

W tym miejscu można również skorzystać z domyślnej bazy danych założonej podczas tworzenia strony WWW, należy jednak pamiętać że takie rozwiązanie może powodować problemy szczególnie gdy witryna posiada dodatkowo zainstalowane oprogramowanie korzystające z bazy danych.

Jeżeli wprowadzone dane mogą być niepoprawne można w tym miejscu skorzystać z opcji „Przetestuj połączenie z bazą danych”. Jeżeli dane okażą się poprawne zostanie zaprezentowany komunikat „Połączono z bazą danych” oraz będzie można kontynuować proces instalacji.

Po wybraniu następnego kroku system automatycznie rozpocznie instalowanie składników sklepu internetowego Prestashop

Ważna jest aby w czasie pracy instalatora nie obciążać zbytnio komputera oraz nie wyłączać aktywnej karty czy przeglądarki internetowej. Z uwagi na stopień złożoności proces instalacji składników sklepu może zająć parę minut.

Po zakończeniu powyższego procesu w głównej części okna instalatora zostanie wyświetlony komunikat o powodzeniu instalacji. Na tej samej stronie przypomniane zostaną również dane potrzebne do zalogowania użytkownika w panelu administracyjnym Prestashop: login oraz hasło, wraz z opcją wyświetlenia hasła oraz wydrukowania danych

Jednak zanim możliwe będzie zalogowanie się w sklepie należy usunąć folder install. Aby tego dokonać należy logując się przez FTP usunąć katalog z serwera. Od tego momentu proces instalacji jest zakończony, a sklep gotowy do działania!

Szczegółową instrukcję można pobrać stąd:

Download

Kontakt

eIMAG ul. Zgoda 14/5 60-128 Poznań.
telefon: 61 6785521; 669 167 819
email: biuro@eimag.pl

Zobacz jak do nas dojechać