​Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów przygotowaliśmy własne rozwiązanie sklepu B2B zintegrowanego z oprogramowaniem WF-Mag.

Co to jest B2B?

IMAG B2B - pudełko

Określenie B2B (z angielskiego „business-to-business”) znalazło zastosowanie w informatyce jako określenie dla grupy systemów informatycznych, które wspomagają współpracę przedsiębiorstwa z innymi przedsiębiorstwami (klientami, dostawcami i innymi kontrahentami).

Dlaczego zatem potrzebne są systemy B2B? Dlatego, że system B2B ma przenieść ciężar wprowadzania danych do systemu informatycznego na kontrahentów i zorganizować przepływ dokumentów związanych ze współpracą. To są główne argumenty, dzięki którym handel w firmie będzie lepiej zorganizowany, będzie potrzebna do jego obsługi mniejsza liczba pracowników, umożliwi kontrahentom sprawniejsze kupowanie towarów i usług oraz sprawniejsze sprzedawanie własnych towarów. Warto również dodać, że system B2B kontrahenta może być zintegrowany z Twoim systemem B2B, dzięki czemu wymiana danych odbywa się w pełni automatycznie. W praktyce jednak integracja systemu wymaga dodatkowych działań wdrożeniowych i często bywa przedmiotem oceny opłacalności takiej integracji. Wspieranie procesu zakupów i procesu sprzedaży w środowisku internetowym to główne zadanie dla systemu B2B.

Jedną z podstaw systemu B2B jest fakt przeniesienia znacznej części pracy z kontrahentami na ten system, a tym samym poświęcanie uwagi i czasu kontrahentom tylko w niezbędnym stopniu. Czyli dajemy kontrahentowi platformę, na której loguje się, szuka interesujących go towarów oraz konkretne usługi, analizuje cenniki, ma czas na przygotowanie zapytania ofertowego, które pracownik firmy tylko uzupełni o ceny i odpowiednie marże. Klient samodzielnie może wprowadzić także konkretne zamówienie lub je wygenerować na podstawie otrzymanej oferty. System B2B eliminuje do minimum pracę związaną z wpisywaniem do systemu zapytań i zamówień, które często otrzymujemy emailem lub faksem.

Druga, bardzo istotna korzyść platformy B2B, to nadzór nad płatnościami. System zarządza dokumentami finansowymi i płatnościami. Generowanie automatyczne faktur, importowanie przelewów, kojarzenie płatności, przypominanie o niezapłaconych fakturach oraz zarządzanie kredytami kupieckimi - to kilka z jego funkcji, dzięki którym możemy kontrolować rozliczenia z kontrahentami.

Wymagania sprzętowe

 • Java: Oracle Java 2 Runtime Environment 1.6
 • System Linux with GTK 2.2.1 (polecamy Ubuntu 12.04.4 LTS)
 • Apache Tomcat 6
 • MySQL 5
 • Ram od 500mb na samą aplikację. Aplikacja może zajmować ok. 200MB, biorąc pod uwagę produkty i dane dla 5000 produktów lub 600MB dla 10000 produktów 1.2 GB
 • Minimalne łącze internetowe: download 2Mbit/s, upload 1Mbit/s
 • Zalecane łącze internetowe: download 5Mbit/s, upload powyżej 2Mbit/s

Szablony

IMAG B2B - panel administracyjny

ryc.1 Przykładowy panel administracyjny.

IMAG B2B - szablon sklepu B2B

ryc.2 Przykładowy szablon sklepu B2B.

Najważniejsza, często decydująca o wyborze platformy czy sklepu, jest możliwość ustawienia atrakcyjnej dla kontrahenta grafiki. Nasz sklep B2B przewiduje różnorodne szablony, które w prosty sposób można zmieniać, a tym samym nadać mu nowy, niespotykany klimat (ryc. 2 i 3).

IMAG B2B - Przykłady szablonów

ryc.3 Przykłady szablonów i kolorystyki znajdujące się w standardzie sklepu B2B.

Funkcjonalność panelu B2B

Po zalogowaniu się do panelu administracyjnego platformy B2B mamy do czynienia z czterema przyciskami graficznymi szybkiego dostępu po lewej stronie: Import, Export, Zamówienia i Produkty.

IMAG B2B - Import, Export, Zamówienia, Produkty

ryc.4 Przyciski Import, Export, Zamówienia, Produkty.

Przycisk IMPORT służy do pobrania zapisanego wcześniej koszyka z pliku na dysku, EXPORT daje możliwość zapisania danego koszyka do pliku na dysku, ZAMÓWIENIA daje możliwość wyświetlenia listy złożonych zamówień, sortowanie ich wg kontrahenta, daty, wartości oraz statusu, filtrowanie wg kontrahenta oraz statusu, wyświetlenie szczegółów zamówienia sprawdzania stanu zamówień, a ikona PRODUKTY pozwala na wyświetlenie listy wszystkich produktów.

Sklep

IMAG B2B - Sklep

ryc.5 Sklep

Znajdujemy się w sklepie (o czym świadczy pomarańczowy pasek z napisem „Sklep” - ryc.5), gdzie dostępne są następujące funkcje (ryc.6):

IMAG B2B - Pasek funkcji po lewej stronie menu

ryc.6 Pasek funkcji po lewej stronie menu.

Przykładowy koszyk

 • Import z kolektora – możliwość pobrania zapisanego wcześniej koszyka z pliku na dysku
 • Eksport do kolektora – możliwość zapisania danego koszyka do pliku na dysku
 • Ulubiony koszyk – zapisanie różnych koszyków do bazy sklepu jako ulubionych
 • Wyświetlenie listy złożonych zamówień, sortowanie ich wg kontrahenta, daty, wartości oraz statusu, filtrowanie wg kontrahenta oraz statusu, wyświetlenie szczegółów zamówienia
 • Zarządzanie koszykami roboczymi – lista koszyków roboczych , możliwość podejrzenia szczegółów każdego z koszyków roboczych i realizacji z poziomu listy
 • Lista ofert wraz z nazwą adresata oferty, datą wygaśnięcia oraz linkiem do pliku .pdf ze szczegółami
 • Lista życzeń – w przypadku złożenia zamówienia dla produktów, których nie ma w danym momencie na magazynie zostaną one dodane do listy życzeń. Na niej widoczna jest nazwa kontrahenta oraz data. Istnieje możliwość podejrzenia szczegółów każdej z pozycji
 • Rozrachunki, dokumenty handlowe, dokumenty magazynowe – lista dokumentów danego typu ze skojarzonej ze sklepem bazy danych WF-Maga
 • Ustawienia konta – możliwość zmiany imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz e-mailu użytkownika, wybranie skojarzonego ze sklepem magazynu z WF-Maga i nazwy firmy
 • Optymalizacja zamówień – tworzenie raportów optymalizujących zamówienie. Na podstawie przybliżonych danych sprzedażowych system zwraca dokument zawierający następujące wartości:
  • Reorder point – ilość towaru na magazynie, przy której należy zamówić go od dostawcy
  • Epd – orientacyjna ilość towaru, jaką należy zamówić, żeby koszty zamówienia oraz magazynowania były optymalne
  • Optymalna liczba zamówień – optymalna liczba zamówień danego towaru w roku
 • Oś czasu – na osi czasu istnieje możliwość umieszczenia wydarzania, spotkania, dokumentu lub wiadomości dla wybranych użytkowników. Dla każdego z elementów możemy ustawić priorytet (niski, średni, wysoki), dołączyć plik, ustawić, którzy użytkownicy będą mieli dostęp do zdarzania. Dodatkowo dla wydarzenia oraz spotkania mamy możliwość wybrania daty rozpoczęcia i zakończenia.

IMAG B2B - Przykładowa oś czasu

ryc.7 Przykładowa oś czasu.

Kategorie produktów – produkty są grupowane po kategoriach. Użytkownik ma możliwość wyświetlenia artykułów w liście, liście ze zdjęciami lub w kafelku. Istnieje możliwość przefiltrowania rekordów wg nazwy, kodu kreskowego lub jednostki oraz wyświetlania tylko dostępnych produktów. W szczegółowym widoku artykułu widoczne są szczegółowe informacje o nim.

IMAG B2B - Lista produktów ze zdjęciem

ryc.8 Lista produktów ze zdjęciem.

IMAG B2B - Kafelki produktów

ryc.9 Kafelki produktów.

IMAG B2B - Karta produktu

ryc.10 Karta produktu.

Ustawienie produktów jako promocje, nowości wg wybranych pól w WF-Magu. Dodawanie cen indywidualnych dla wybranych kontrahentów.

Web service umożliwiający komunikację z serwisem.

Integracja z systemami magazynowymi: Subiekt, Streamsoft, Raks, ILUO, Softlab, WF-MAG, Insoft.

Na górze strony mamy do czynienia z kilkoma przyciskami:

IMAG B2B - Miejsce wylogowania

ryc.11 Miejsce wylogowania ze sklepu.

IMAG B2B - Wyszukiwarka produktów

ryc.12 Wyszukiwarka produktów w sklepie.

IMAG B2B - Korespondencja z kontrahentem

ryc.13 Korespondencja z kontrahentem oraz aktualne saldo.

IMAG B2B - Przykładowy koszyk

ryc.14 Przykładowy koszyk.

Zarządzanie aktualnie tworzonym koszykiem, dodawanie i usuwanie produktów w koszyku, zmienianie ilości poszczególnych artykułów, import z i eksport do kolektora, dodawanie koszyka do ulubionych, dodawanie uwag od zamówienia, zmienianie sposobu dostawy i płatności, edycja danych osobowych, klienta oraz do faktury.

Administracja

Po lewej stronie panelu administracyjnego zaznaczony jest na niebiesko pasek z opisem „Administracja”. Po kliknięciu w ten pasek przechodzimy do administrowania sklepem.

IMAG B2B - Przełączanie funkcji

ryc.15 Przełączanie funkcji Sklep na funkcję Administracja

Znajdziemy tu następujące funkcje (ryc.16):

IMAG B2B - Wszystkie funkcje panelu administracyjnego

ryc.16 Wszystkie funkcje panelu administracyjnego po przełączeniu na przycisk Administracja.

Pulpit informacyjny zawierający:

 • listę ostatnio złożonych zamówień, grupowanych w kategorie: nowe, zrealizowane, opłacone, gotowe do realizacji,
 • listę nowych użytkowników i ostatnio zalogowanych.

IMAG B2B - Widok pulpitu

ryc.17 Widok pulpitu.

Wykres przedstawiający zamówienia wg daty złożenia oraz statusu.

Kafelki i listy produktów – użytkownik ma możliwość wyboru sposób prezentacji produktu, kolumn na liście artykułów, wyświetlanego indeksu z WF-Maga oraz etykiety do pól dodatkowych z WF-Maga.

IMAG B2B - Lista produktów

ryc.18 Lista produktów.

Wybieranie jakie informacje mają być wyświetlane na stronie produktu.

Określania atrybutów produktu. Są to cechy indywidualne dla artykułu, które nie mają znaczenia dla stanów magazynowych a są przydatne dla filtrowania. Każdy produkt może mieć jedną wartość atrybutów. Np. waga, moc procesora.

IMAG B2B - Atrybuty produktu

ryc.19 Atrybuty produktu.

Dodawanie wariantów produktu, czyli cech produktu, które musimy wybrać wpływających na stany magazynowe. Jeden produkt może mieć kilka wariantów. Przykładowo kolor, rozmiar.

Dodawanie obsługi systemów zewnętrznych, np. udostępnianie własnej oferty innym sklepom internetowym.

IMAG B2B - Systemy zewnętrzne

ryc.20 Systemy zewnętrzne.

Banery – dodawanie własnych banerów widocznych na sklepie.

Wyświetlanie kolorowej ikonki symbolizującej ilość produktu na magazynie wg ustawienia w panelu administracyjnym.

Wiadomości e-mail – systemy wysyła wiadomości do użytkowników i kontrahentów o zadanym szablonie. Informacje wysyłane pocztą elektroniczną to: założenie nowego konta, założenie nowego konta z ustawionym hasłem, zmiana hasła, zmiana statusu zamówienia.

Regulamin i polityka prywatności – użytkownik może wpisać własny regulamin oraz politykę prywatności.

Możliwość definiowania własnych sposobów dostawy wraz z kosztem.

Możliwość definiowania własnych sposobów płatności.

Możliwość grupowania użytkowników i kontrahentów, dodatkowo wybranie ustawień domyślnych, czyli do jakiej grupy mają być domyślnie przypisywanie nowi użytkownicy oraz kontrahenci.

Dostęp do listy produktów oraz ich edycji z panelu administracyjnego.

Możliwość zarządzania kategoriami.

Moduł rejestracji umożliwiający nowym użytkownikom własnoręczną rejestrację.

Moduł powtarzania niezrealizowanych zamówień.

Moduł wielu magazynów pomagający w niwelowaniu różnic pomiędzy naszymi magazynami występujących w przypadku, gdy użytkownik, który ma zdefiniowany jeden magazyn, zakupi towar umieszczony w innym.

Moduł ofertowania umożliwiający dodawanie do koszyka własnego narzutu i wyeksportowanie listy tych produktów do pliku .pdf z naliczonym zyskiem.

Moduł reklamacji.

Ustawienia wyświetlania towarów na stronie.

Po prawej stronie panelu administracyjnego znajduje się miejsce, gdzie możemy ustawić sposób wyświetlania listy produktów i ich ilość na stronie (ryc. 21 i 22).

IMAG B2B - Miejsce zmiany sposobu wyświetlania

ryc.21 Miejsce zmiany sposobu wyświetlania listy produktów po prawej stronie panelu administracyjnego.

IMAG B2B - Sposoby wyświetlania listy produktów

ryc.22 Sposoby wyświetlania listy produktów na stronie, po kliknięciu jednej z trzech opcji ustawienia.

 

Dodatkowo moduły:

Integracja z zewnetrznymi systemami ksiegowymi

zawiera opcje takie jak: Konfiguracja i instalacja, Synchronizacja towaru, Synchronizacja kategorii, Synchronizacja kontrahentów, Synchronizacja faktur (FV)

 

 

Analiza finansowa i Cash Flow

 

Zawiera opcje: Raport Cash Flow, Wskaźnik płynności, Wskaźniki rentowności, Cykle należności i zapasów, Analiza kapitału obrotowego, Analiza dźwigni finansowej, Dynamika przychodów i kosztów, Rentowności produktów, Efektywność działania.

 

 

Skalowalny serwer

Opcje: Ustawienia, Plan taryfowy, Analiza bieżąca, Rozliczanie, Komunikaty, Biling.

Zarządzanie dokumentami i archiwizacja

Opcje: Oś czasu i kalendarz, Archiwizacja dokumentów, Rozliczanie pracowników, CRM

 

Zarządzanie płynnością finansową

Opcje: Optymalizacja zasobow magazynowych, Zarządzanie należnościami, Zarządzanie poziomem gotówki, Zarządzanie kapitałem obrotowym, Zarządzanie polityką kredytowania.

/upload/f/3zarzadzaniepoziomemgotowki.png

Kontakt

eIMAG ul. Sycowska 49 60-003 Poznań.
telefon: 61 6785521; 669 167 819
email: biuro@eimag.pl

Zobacz jak do nas dojechać